CONSULTING Novametis office3
Novametis office
Novametis office2
Novametis Consulting GmbH & Co. KG Alfred-Herrhausen-Allee 3-5 65760 Eschborn T +49 (0) 6196 / 58655-536 F +49 (0) 6196 / 58655-500 mail@novametis.de
Frankfurt am Main HRA 50043 USt.-IdNr. DE317445010 Persönlich haftende Gesellschafterin Novametis Verwaltungs GmbH HRB 110617 Geschäftsführer Holger Lück Bankverbindung Deutsche Bank AG IBAN DE83 5117 0024 0654 9190 00 BIC DEUTDEDB511
Copyright © Novametis 2024 Datenschutz
CONSULTING Novametis office_s3
Novametis office_s1
Novametis office_s2
Novametis Consulting GmbH & Co. KG Alfred-Herrhausen-Allee 3-5 65760 Eschborn T +49 (0) 6196 / 58655-536 F +49 (0) 6196 / 58655-500 mail@novametis.de
Frankfurt am Main HRA 50043 USt.-IdNr. DE317445010 Persönlich haftende Gesellschafterin Novametis Verwaltungs GmbH HRB 110617 Geschäftsführer Holger Lück Bankverbindung Deutsche Bank AG IBAN DE83 5117 0024 0654 9190 00 BIC DEUTDEDB511
Copyright © Novametis 2024 Datenschutz